Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Ezek az általános utazási és részvételi feltételek egy szerződéses megállapodást képeznek a túraszervező Maglódi Szabadidő- Természetjáró és Sportegyesület (túraszervező) és a túrára jelentkező között (résztvevő). Ezen megállapodás elfogadása nélkül nem lehet érvényes jelentkezést (foglalást) elfogadni. Kérjük, figyelmesen olvasd el, mert elfogadása után az alább leírtak alapján fogunk eljárni. A túraszervező és a résztvevő között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyve, az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI. 28.) kormányrendelet hatályos rendelkezései irányadóak. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a túraszervező által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket a Szerződő felek elsősorban békés úton rendezik egymás között, ennek sikertelensége esetén a Szerződő felek a jelen szerződésből fakadó jogviták eldöntésére a Monori Városi Bíróság, a helyi bíróság hatáskörét meghaladó ügyekben a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Túraszervező 

A szolgáltató neve: Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület

A szolgáltató székhelye: 2234 Maglód, Bethlen utca 5.

A szolgáltató elérhetősége elektronikus levelezési címe: maglodimaszat@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-02-0006434

Adószáma: 18408582-1-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve : Pest megyei Törvényszék, Bíróság

Telefonszáma: +36-70-231-4738

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:  

Tárhelypark Kft.

Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefon: +36 1 700 4140

Jelentkezés a túrára

 A meghirdetett túrára elektronikus úton a maszatok.hu internetes oldalon, az adott túra jelentkezési űrlapjának kitöltésével lehet jelentkezni. E-mailben vagy telefonon csak a jelentkezési szándékot lehet jelezni! Ebben az esetben a túraszervező felveszi a kapcsolatot a résztvevővel, hogy segítse a jelentkezés lebonyolításában. A túrára való jelentkezés feltétele a honlapon való regisztráció. A regisztrációkor kért adatok segítségével tudunk a jelentkezővel kapcsolatot tartani. A regisztrációról visszaigazoló e mailt küldünk a megadott e mail címre. A túrára való jelentkezéskor is kérünk adatokat ezeknek az kitöltése is fontos. A túrára való jelentkezéskor is küldünk visszaigazoló e-mailt. A résztvevő csak valós (hiteles) adatokkal tud jelentkezni a túrára. Valótlan adatok megadása esetén a túraszervező semmisnek tekinti a jelentkezést.

A túrán való részvétel

A résztvevő a túrán saját felelősségére vesz részt. A résztvevő magatartásából adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. A túrán a résztvevő kipihenten, egészségesen (betegségtől, sérülésektől mentesen) kell részt vennie. Amennyiben a résztvevő fáradtan vagy betegen vesz részt a túrán, az abból adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. A résztvevő garantálja hogy a túra megkezdésekor nem áll alkohol és tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt és a túra  teljesítése közben alkoholt és tudatmódosító szert nem fogyaszt. Amennyiben a résztvevő bármelyik előzőleg említett állapot megállapítást nyer a túraszervező azonnal kizárja a túráról a résztvevőt. A túraszervező alkoholos és tudatmódosító szeres befolyásoltságból származó problémákért, büntetésért felelősséget nem vállal. Amennyiben résztvevő magatartása veszélyezteti vagy sérti résztvevő társaik nyugalmát, érdekeit vagy akár testi épségét vagy veszélyezteti az túra lebonyolítását és hiába figyelmeztetnek jogosult a túraszervező felmondani résztvevővel a megállapodást. Ilyenkor szükség esetén saját költségen kell gondoskodnia a hazatérésen és az ebből a viselkedésből fakadó költségek megtérítése is a résztvevőt terhelik. A résztvevő maga felel azért, hogy az utazáshoz szükséges okmányokkal rendelkezzen. A túraszervező nem vállal felelősséget hibás, lejárt vagy nem megfelelő okmányok használatából adódó károkért, problémákért

Túra hozzájárulás

Az egyesületben folyó munkák, szervezési, és egyéb feladatok ellátása önkéntes alapon zajlik, ellenszolgáltatás nélkül. Viszont a túrahelyszínre történő eljutás, a szükséges eszközök bérlése és egyéb költségeknek anyagi vonzata van (buszköltség, szóróanyag), ezért ezekhez a költségekhez hozzájárulást kérünk. A túra hozzájárulás és az abba foglalt szolgáltatások fel vannak tüntetve a túraszervező internetes oldalán. A résztvevő a túra hozzájárulás  mértékét és az abba foglalt szolgáltatásokat a túrára történő jelentkezéssel automatikusan elfogadja. A hozzájárulást a Túraszervező részére az alábbiak szerint lehet befizetni:

Banki utalással:

Bankszámla tulajdonosa: MASZAT SE

Bankszámlaszám: 10402922-50526688-68781002 

Fizetendő összeg: az adott túránál feltüntetve

Megjegyzés:  rendelésszám

A Túraszervező a hozzájárulásról a jelentkező kérésére befizetést igazoló bizonylatot ad.

Bankkártyás fizetéssel:

Tudomásul veszem, hogy a Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület (2234 Maglód, Tompa Mihály u. 54.) adatkezelő által a maszatok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási adatok. Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 Lemondási Feltételek

A jelentkező a túra jelentkezési határidejéig írásban (a jelentkezésre megadott maglodimaszat@gmail.com email címen) bármikor lemondhatja a részvételt díjmentesen. Telefonon tett lemondás nem elegendő! A túra jelentkezési határideje utáni lemondás esetén a túraszervező a részvételi díj 100% -át számítja fel a jelentkező irányába. Amennyiben a jelentkező részéről lemondó nyilatkozat a túra kezdő időpontjáig a túraszervezőhöz nem érkezik, abban az esetben a túraszervező a részvételi díj 100% -át számítja fel a jelentkező irányába. A túraszervező az jelentkezési határidő utáni lemondáskori fizetéssel kapcsolatban az egyedi elbírálás jogát fenntartja. A túraszervező a jelentkezési határidő lejárta követően 48 órán belül köteles írásban lemondani a túrát az összes jelentkezőnél, amennyiben probléma merül fel a túra megrendezése körül. Ebben az esetben túraszervező köteles a befizetett hozzájárulást a jelentkezők részére visszafizetni. Amennyiben a túrára jelentkezők száma a jelentkezési határidőig nem éri el a túra leírásban szereplő minimum létszámot, a túraszervezőnek nem áll módjában megrendezni a túrát.  Ebben az esetben minden jelentkezőt értesítenie kell a túraszervezőnek a jelentkezési határidő lejártakor és a befizetett hozzájárulást a jelentkezők részére visszafizetni köteles. A túraszervező lemondhatja a túrát közvetlenül indulás előtt is amennyiben az érintett útvonalon, váratlan a túra biztonságos lefolyását gátló esemény alakult ki – szélsőséges időjárás, a túra helyszínen kialakult veszélyes állapotok. Ebben az esetben a túraszervező köteles egy másik időpontot kijelölni a túra lebonyolítására. Amennyiben a túraszervező lemondja a túrát, a befizetett hozzájárulást  vissza fizetésén kívül nem köteles semmilyen kártérítés megfizetésére a jelentkező részére és nem fogad el semmilyen erre irányuló igényt a jelentkezőktől.

Túraszervező

A túraszervező felel az utazási ajánlatban felsorolt szolgáltatások teljesítéséért. A túraszervező kizárja az olyan károk megtérítését, melyek az utazás speciális jellegéből következően a résztvevőtől általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés és a túravezető utasításai ellenére következtek be. Az utazás során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a résztvevő tartozik közvetlenül felelősséggel. A túraszervező fenntartja a jogot a túraútvonal megváltoztatására. A túraszervező nem köteles a hozzájárulás mértékét leszállítani, ha a jelentkező valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja. A túraszervező nem vállal felelősséget az túra során elveszett tárgyakért valamint a lopásból eredő károkért.

Túravezető

A túraszervező minden általa szervezett túrára saját túravezetőt biztosít. A résztvevők létszámától függően 2 vagy több túravezető is lehet egy túrán. A túravezető feladata vezetni és összetartani a csoportot, információkkal ellátni a résztvevőket a túra során érintett látnivalókról. A túravezetőnek jogában áll a résztvevő azonnali kizárására a túráról, amennyiben a résztvevő nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a túravezetőtől kapott utasításokat. A résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányába semmilyen jogi és anyagi követelésre.

Az időjárás

A túraszervező nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért a résztvevő ezért, semmilyen kártérítést nem követelhet. Amennyiben a túra során rossz az időjárási körülmény alakul ki a túravezető alkalmazkodva a körülményekhez  változtathat az adott útvonalon a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében.