Rólunk

Rólunk

Küldetés
Népszerűsíti a természetjárást, elősegíti az egészséges életmódra nevelést.
Terjeszti és népszerűsíti a természetvédelemmel kapcsolatos ismereteket, elsősorban szakkör formájában, túrák során és vetélkedők keretében.
Elősegíti a természetismeret, a honismeret és a környezeti nevelés mentén a természethez való helyes viszonyulás kialakítását.
Komplex módon megismerteti közvetlen és tágabb környezetünk kulturális és épített értékeit, történelmi múltunkat.
Ápolja és védi a természetet, fellép a környezetvédő szemlélet kialakítása és fejlesztése érdekében.
Részt vesz környezetvédelmi, városszépítő akciókban, programokban.
Karbantartja a Maglód környékén lévő turistautakat, új utakat fest fel és tanösvényeket, bemutató utakat alakít ki, hogy felhívhassa természeti értékeinkre a figyelmet.
Folyamatosan gyűjti a releváns szakirodalmat, térképeket szerez be.
Ismeretterjesztő előadásokat szervez.
Olyan személyekkel és szervezetekkel tart fenn kapcsolatot, működik velük együtt, akik és amelyek tevékenysége összhangban van a MASZAT elveivel, céljaival és feladataival.
Részt vesz természeti értékleltár készítésében Maglódon és környékén.